Nadleśnictwo Konstantynowo informuje, że w dniach od 25.11 do20.12.2019 r. prowadzone będą prace związane z wycinką drzew niebezpiecznych i innych w celu przebudowy istniejącego pasa drzew wzdłuż drogi powiatowej w Zakrzewie.

Docelowo w roku 2021 wytworzony zostanie nowy drzewostan, poprzez posadzenie gatunków liściastych drzew i krzewów odpornych na wiatry i gwałtowne zjawiska atmosferyczne.

Wycinka będzie miała miejsce w Zakrzewie na ul. Długiej - na wylocie w kierunku Dąbrówki, przed wjazdem na rondo - po lewej i prawej stronie ulicy.

PDF icon szczegółowe informacje

PDF icon mapka

Lokalizacja 1 – 52.389497, 16.743509

Lokalizacja 2 – 52.389497, 16.742840

Fotografia stanowi własność Nadleśnictwa Konstantynowo, na którego rozpowszechnienie w celach informacyjnych nadleśnictwo wyraża zgodę.

Nadleśnictwo Konstantynowo