Rak jelita grubego to niestety nadal drugi pod względem umieralności nowotwór złośliwy u obu płci w Polsce. Należy on do grupy nowotworów o najgorszym rokowaniu, a możliwość wyleczenia jest uwarunkowana stopniem zaawansowania choroby w chwili jej rozpoznania. Zachorowalność wzrasta wraz z wiekiem, przy czym ponad 94 % zachorowań u obu płci przypada na populację osób po 50 roku życia.

Bóle brzucha, zmiana rytmu wypróżnień, biegunki naprzemiennie z zaparciami, ślady krwi w stolcu, niekontrolowane chudnięcie czy anemia o niewyjaśnionym podłożu, to dolegliwości, które mogą wskazywać na nowotwór jelita grubego. W pierwszych, kluczowych dla leczenia etapach, dolegliwości te nie powodują bólu, więc chorego zwykle nic nie niepokoi. Tym bardziej ważne są wczesne badania profilaktyczne

Pragniemy zapobiec wykrywaniu nowotworów jelita na późnym etapie zaawansowania poprzez BEZPŁATNE badania kolonoskopowe, edukację i podniesienie świadomości nt. szczególnych objawów - bardzo często lekceważonych i ignorowanych przez pacjentów. Kolonoskopia jest bardzo czułą i skuteczną metodą, ponieważ podczas badania lekarz prowadzący ma możliwość równoczesnego usuwania polipów, które w późniejszym etapie mogłyby przekształcić się w nowotwór. Dzięki temu kolonoskopia zapobiega aż w 60% rozwojowi raka jelita grubego.

Zamierzony cel osiągniemy również poprzez zaangażowanie placówek POZ, w których na etapie wywiadu z pacjentem, Lekarz rodzinny ma możliwość wytypować osoby z grupy podwyższonego ryzyka występowania nowotworów jelita grubego, a następnie skierować na bezpłatną kolonoskopię do Ośrodka. Placówki zainteresowane współpracą prosimy o wypełnienie oraz podpisanie w dwóch egzemplarzach załączonego do wiadomości Porozumienia Stron i odesłanie na adres:

Katarzyna Kukawska
Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
z dopiskiem: „Program badań przesiewowych raka jelita grubego”

Badania kolonoskopowe wykonywane będą w Szpitalnej pracowni endoskopii w dni robocze, w godzinach między 8:00, a 14:00. Termin oczekiwania na badanie to dwa tygodnie. Rejestracji można dokonywać osobiście lub telefonicznie pod nr 501 572 346. W trakcie zapisu na badanie pacjenci otrzymają niezbędne informacje dotyczące przygotowania do badania oraz jego przebiegu.