Rada Gminy informuje, że w dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Wypracowanie opinii o projekcie budżetu na 2020 rok oraz sformułowanie ewentualnych wniosków.
  3. Wypracowanie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.
  4. Opiniowanie wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
  5. Omówienie rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 i propozycja zmian w uchwale w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Dopiewo.
  6. Przedstawienie i wypracowanie ostatecznego rozwiązania organizacji szkół podstawowych w Skórzewie w roku szkolnym 2020/2021.
  7. Wolne głosy i wnioski.

 

 

Data wydarzenia: 
2019-12-04 15:00
Komisja Oświaty