Rada Gminy informuje, że w dniu 9 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Wypracowanie opinii o projekcie budżetu na 2020 rok oraz sformułowanie ewentualnych wniosków.
  3. Wypracowanie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.

 

Data wydarzenia: 
2019-12-09 15:00
Komisja Oświaty