Aktualizacja danych w wykazie podatników VAT to tzw. „biała lista”.  Do końca roku osoby prowadzące działalność i  będące jednocześnie podatnikami VAT mają czas, aby  zweryfikować aktualność swoich danych i sprawdzić, czy ich rachunki widnieją w wykazie podatników VAT. Od 1 stycznia 2020 r. zapłata na rachunek spoza wykazu wiąże się z negatywnymi konsekwencjami w podatku dochodowym i odpowiedzialnością solidarną w VAT.

Jeżeli podatnik stwierdzi, że w wykazie nie ma informacji o jego rachunku, powinien przede wszystkim sprawdzić, czy:
•        zgłosił do urzędu skarbowego swój rachunek oraz
•        czy zgłoszony rachunek jest rachunkiem rozliczeniowym lub rachunkiem w SKOK, ¬otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeżeli okaże się, że warunki te nie są spełnione, podatnik powinien złożyć zgłoszenie aktualizacyjne, na podstawie którego urząd skarbowy zmieni dane zamieszczane w wykazie.

Aktualizacji danych należy dokonać następująco:
•        spółki zarejestrowane w KRS składają aktualizację na druku NIP-8 - bezpośrednio do urzędu skarbowego,
•        spółki cywilne składają aktualizację na druku NIP-2 - bezpośrednio do urzędu skarbowego,
•        przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, aktualizują dane przez wysłanie wniosku za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
•        osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, która nie podlega rejestracji w CEIDG, aktualizują dane na druku NIP-7.

Małgorzata Mazurek
Skarbnik Gminy Dopiewo

Budżet 2016