Rada Gminy informuje, że w dniu 11 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad:

 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 194
 2. Projekt uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom wybranych oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Skórzewie kończących klasę szóstą w roku szkolnym 2019/2020. DRUK 195
 3. Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dopiewo a Miastem Poznań oraz Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. DRUK 196
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dopiewo na rok szkolny 2019/2020. DRUK 197
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/474/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Gołuski, na południe od autostrady A2. DRUK 198
 6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, pomiędzy ulicami Komornicką i Piastowską, gmina Dopiewo. DRUK 199
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2019 rok. DRUK 200
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2019-2030 DRUK 201
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania. DRUK 202
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2020-2030. DRUK 203
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. DRUK 204

 

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2019-12-11 15:00
Komisja Oświaty