Rada Gminy informuję, że w dniu 11 grudnia 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Wypracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.

Bezpośrednio po posiedzeniu Komisja rozpocznie kontrolę zadania inwestycyjnego z roku 2018 pn.: „Konarzewo – budowa ulicy Pogodnej”.

 

Data wydarzenia: 
2019-12-11 14:00
Komisja Oświaty