Rada Gminy informuje, że w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Wypracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.
  3. Opinia w sprawie petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.

 

Data wydarzenia: 
2019-12-05 14:00
Komisja Oświaty