Konsultacje społeczne ws. projektu budowy ul. Dębowej w Skórzewie.

Uwagi do projektu budowy ul. Dębowej w Skórzewie

Opis konsultacji:

Przedmiotem konsultacji społecznych jest prezentacja koncepcji projektu budowy ul. Dębowej w Skórzewie.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii.

Uwagi i sugestie Urząd Gminy Dopiewo przekaże do projektanta, po ich przeanalizowaniu zostanie opracowana i zamieszczona na stronie www.dopiewo.pl ostateczna wersja projektu (planu sytuacyjnego).

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani projektowaną inwestycją.

Jak można wziąć udział:

Składanie uwag i sugestii w terminie do 23.12.2019 r.

  • na adres mailowy adrian.dawiec@dopiewo.pl
  • w wersji papierowej w biurze obsługi klienta w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c.

Kontakt:

Adrian Dawiec
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

PDF icon plan sytuacyjny.pdf

Konsultacje drogowe