Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem społecznej akcji “Czyszczone kominy to mniejszy smog”. Uruchomienie tej akcji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.

Cech współpracuje z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami technicznymi i społecznymi działającymi dla ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego w zakresie eliminacji niebezpieczeństwa zaczadzeń i pożarów powstałych od urządzeń ogrzewczych i kominowych oraz wybuchów gazu.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie służymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

Na początku 2020 r. Międzywojewódzki Cech Kominiarski ogłosi konkurs na „Najlepszego Sołtysa wspierającego bezpieczne użytkowanie przewodów kominowych i urządzeń grzewczych ,przez promowanie bardzo dobrze wykonywanych usług kominiarskich”. Szczegóły konkursu i regulamin będzie dostępny na stronie naszego cechu -www. kominiarskicech.pl

Więcej informacji na stronie www.kominiarskicech.pl

Miedzywojewódzki Cech Kominiarzy