Przypominamy, że na ul. Pasjonatów w Dąbrowie obowiązuje nowa organizacja ruchu. Od ul. Szkolnej do ul. Piaskowej ruch dwukierunkowy tak jak dotychczas. Natomiast od ul. Piaskowej do ronda przy węźle Dąbrówka/Skórzewo wprowadzony został ruch jednokierunkowy w stronę południową. Wydzielony jest pas pieszo-jezdni.

Na całym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie prędkości do 30km/h.

Prosimy o ostrożność i zawracanie uwagi na oznakowanie.