Rada Gminy informuje, że w dniu 15 stycznia 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, przy ul. Polnej 1a odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Wypracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.
  3. Informacje nt. rekrutacji do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2020/2021 na terenie Gminy Dopiewo.
  4. Wolne głosy i wnioski.
Data wydarzenia: 
2020-01-15 15:00
Komisja Oświaty