Rada Gminy informuje, że w dniu 20 stycznia 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, przy ul. Polnej 1a, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa

Porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji:

 1. Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi od 1.01.2020 r.
 2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2020. DRUK 205
 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2020. DRUK 206
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/573/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. DRUK 207
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/420/14 z dnia 24 lutego 2014 roku dotyczącej nadania nazwy ulicy Miętowa w miejscowości Palędzie. DRUK 208
 6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wzdłuż torów w miejscowości Palędzie. DRUK 209
 7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Juliusza Słowackiego w miejscowości Dąbrowa. DRUK 210
 8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Konarzewo, rejon ul. Kościelnej – część A. DRUK 211
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ul. Akacjowej i Jarzębinowej, gmina Dopiewo. DRUK 212
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/395/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów  sportowych Gminy Dopiewo dla młodych sportowców. DRUK 213
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/270/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 maja 2016r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dopiewie. DRUK 214
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/204/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. DRUK 215
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/203/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2020-2030. DRUK 216

 

Projekty uchwał - tutaj

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewe
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2020-01-20 15:00
Komisja Oświaty