Niebawem rozpoczyna się rekrutacja do dziesiątej edycji Programu Stypendialnego Horyzont Fundacji EFC i FRS.

W Programie Stypendialnym Horyzonty zapewniane jest kompleksowe wsparcie uczniom z całej Polski, którzy chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach.

Stypendium oferuje pomoc materialną w postaci pokrycia kosztów mieszkania w bursie, nauki w szkole, wyżywienia, czy letnich i zimowych wyjazdów. Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji oraz wykwalifikowaniu koordynatorzy regionalni. Uczestnicy programu są traktowani poważnie i po partnersku, w trudnych sytuacjach nigdy nie są sami. Wspólnie spędzają wakacje, ferie, realizują projekty społeczne oraz biorą udział w warsztatach.

Od 15 lutego do 31 marca kandydaci mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy online na naszej stronie internetowej, www.efc.edu.pl

plakat Horyzont

plakat Horyzont