15 stycznia 2020 roku przypada termin wniesienia opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Dotyczy to osób, dla których zostały wydane stosowne decyzje. Przypominamy, że wpłat można dokonać na rachunek bankowy Gminy Nr 22 9043 1012 3012 0025 9105 0001 (Poznański Bank Spółdzielczy - Oddział w Dopiewie) lub kartą płatniczą w Urzędzie Gminy w Dopiewie.

Budżet 2016