W związku z licznymi pytaniami mieszkańców informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku wejdzie w życie obowiązek segregowania nowej frakcji odpadów – bioodpadów. Na terenie gmin należących do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” odpady te będą odbierane razem z odpadami zielonymi (trawą, liśćmi, drobnymi gałązkami) tylko z pojemników.

Dla odpadów biodegradowalnych konieczny jest zakup pojemnika w kolorze brązowym z napisem „BIO”, posiadającego atest PZH, gwarantujący brak szkodliwego wpływu na użytkownika i spełniającego polskie normy EN 840-1-2-3, które zapewniają odpowiednią wytrzymałość i odporność w określonych warunkach, na przykład w sytuacji zagrożenia pożarowego, niskich temperatur, uszkodzeń mechanicznych.

Najlepiej byłoby, gdyby taki pojemnik posiadał zintegrowane drugie dno w postaci kratki/rusztu, mającego na celu umożliwienie swobodnego odpływu cieczy z pojemnika do osadnika. Ruszt powinien być uchylny i trwale zamocowany, by nie wypadał przy wysypywaniu ani myciu, a jednocześnie jego wychylenie ma umożliwić umycie spodniej części rusztu i osadnika. Pojemnik powinien mieć zapewnioną odpowiednią wentylację (otwory wentylacyjne po bokach o średnicy nie mniejszej niż 4 mm i nie większej niż 6 mm, umieszczonych równomiernie na całej powierzchni z wyłączeniem misy odciekowej).

Od 1 stycznia 2020 roku wprowadza się zbiórkę nowej frakcji odpadów zwanej BIOODPADAMI. Będą one odbierane wyłącznie luzem (nie w workach) z pojemników w kolorze brązowym z napisem „BIO”.

Do końca 2019 roku każdy właściciel nieruchomości, zarządca, administrator ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik brązowy spełniający normę EN-840. Zaleca się typowe pojemniki do bioodpadów. Z obowiązku posiadania brązowego pojemnika zwolnieni będą właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający przydomowy kompostownik. W przypadku posiadania kompostownika, właściciel nieruchomości jednorodzinnej nie będzie mógł wystawiać pojemnika brązowego służącego do gromadzenia BIODPADÓW - więcej tutaj 

- W przypadku posiadania kompostownika, posesja nie musi być wyposażona w pojemnik na BIO-odpady, jednak wówczas nie zostaną odebrane ze zgłoszonej posesji żadne odpady zielone typu: trawa czy liście.

Posiadanie kompostownika należy zgłosić do „SELEKT” w Czempiniu pod nr tel. 61 28 26 303

Reklamację zgłaszamy elektronicznie - tutaj

Więcej informacji na stronie  - SELEKT