Gmina Dopiewo zajęła 4 miejsce w kategorii gmin wiejskich w „Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 2003 – 2018”. Wyróżnienie 21 stycznia 2020 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odebrał Wójt Gminy Dopiewo – Adrian Napierała.

Wyniki rankingów, opracowanych przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej w oparciu o niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszone zostały  podczas konferencji „Zrównoważony Rozwój Społeczno-Gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego”, organizowanej we współpracy z Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” i z Komisją Samorządu Terytorialnego Sejmu RP.

Rankingami objęto wszystkie jednostki samorządu w kraju. Dopiewo zostało sklasyfikowane na wysokim 4 miejscu wśród  gmin wiejskich, których jest w Polsce 1537 (gmin miejskich jest 302, a miejsko – wiejskich – 638).

AM, fot. M. Wzgarda