W związku z zatwierdzoną organizacją ruchu (WD.7120.14.14.2019.OP), informujemy, że w ciągu ul. Ks. Stanisława Kozierowskiego w Skórzewie zostały wprowadzone dwa nowe przejścia dla pieszych.

W zakresie projektu przewidziano oznakowanie przejść dla pieszych linią P-10, P-14 oraz znakami D-6 i A-16. Ponadto wykonane zostały dojścia do przejść w formie szykan ze skierowaniem pieszego tak by spojrzał w stronę najeżdżającego pojazdu przy krawędzi ustawione zostaną bariery typu U-12a. W załącznikach przedstawiono projektowane oznakowanie pionowe i poziome dla nowo powstających przejść wraz z ich lokalizacją.

W związku z niniejszym prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w związku z nowo wprowadzoną organizacją ruchu.

PDF icon kozierowskiego_-_zal_nr_1.pdf

PDF icon kozierowskiego_-_zal_nr_2.pdf