W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, przeprowadzona zostanie rekrutacja do klasy czwartej sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dopiewie, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Od 6 do 30 kwietnia br. będzie trwał nabór dla uczniów będących obecnie w 3 klasie szkoły podstawowej.

Wszelkich informacji, dotyczących tworzenia klasy sportowej o profilu: piłka ręczna dla dziewcząt i piłka nożna dla chłopców, można uzyskać bezpośrednio w klubach sportowych oraz w sekretariacie szkoły:

  • UKS PANTERY Dopiewo: tel. 600 811 293
  • KS Canarinhos Skórzewo: tel. 536 170 288
  • w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dopiewie pod numerem tel. 61 8148356, kom. 665 333 248 lub pod adresem spdop@poczta.onet.pl

Poniżej zamieszczamy harmonogram rekrutacji, który stanowi załącznik do  zarządzenie Nr 5/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego a także składania dokumentów do klasy czwartej sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Brzechwy w Dopiewie na rok szkolny 2020/2021.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klasy czwartej sportowej na rok szkolny 2020/2021

PDF icon zarzadzenie-tabela-rekrutacja-klasa-sportowa.pdf

Referat Oświaty, Kultury,Sportu i Zdrowia