Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż na ternie Gminy Dopiewo, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni realizować będą stałe badanie ankietowe (do końca grudnia 2020)

  • Badanie budżetów gospodarstw domowych.
  • Badanie aktywności ekonomicznej ludności.
  • Kondycja gospodarstw domowych.

Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych dostępne są na stronie Urzędu https://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-luty-2020,195,1.html

Zapraszamy także do śledzenia aktualności na twiterze @Poznan_STAT

 

Badania ankietowe