Rada Gminy informuje, że w dniu 17 lutego 2020 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, przy ul. Polnej 1a, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji - zobacz

 1. Projekt uchwały w sprawia nadania nazwy ulicy Srebrna w miejscowości Skórzewo. DRUK 217
 2. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Komunalna w miejscowości Dopiewo. DRUK 218
 3. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Pistacjowa w miejscowości Więckowice. DRUK 219
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/253/04 z dnia 27 września 2004 roku dotyczącej nadania nazwy ulicy Ogrodowa w miejscowości Dopiewiec. DRUK 220
 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, w rejonie ulicy Niezłomnych i Sportowej, gmina Dopiewo. DRUK 221
 6. Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. DRUK 222
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. DRUK 223
 8. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej oddanych w użytkowanie wieczyste, położonych w miejscowości Zakrzewo, stanowiących własność Gminy Dopiewo. DRUK 224
 9. Projekt uchwały w sprawie powierzenia spółce Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z  siedzibą w Dopiewie zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia  opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 225
 10. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Konarzewo, rejon ul. Kościelnej – część A. DRUK 226
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Kolejowej i Brzoskwiniowej, gmina Dopiewo. DRUK 227
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/204/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. DRUK 228
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/203/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2020-2030. DRUK 229

 

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo

Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
2020-02-17 15:00