Piąta edycja Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego rozpoczyna się w Walentynki.

Dotychczas, dzięki kreatywności i aktywności mieszkańców, zrealizowaliśmy wspólnie w ramach DBO, takie inwestycje jak: place zabaw, pumptracki, boiska, parki i miejsca rekreacji oraz lodowisko na ferie zimowe.

Co to jest DBO?

DBO jest częścią budżetu Gminy Dopiewo, przeznaczoną na realizację zadań zgłoszonych i wybranych przez mieszkańców, formą konsultacji społecznych. Mieszkańcy zgłaszają projekty zadań i decydują w głosowaniu o tym, jakie spośród nich zostaną zrealizowane przez Gminę.

Zasady

W tym roku obowiązują zasady, jak przed rokiem. Pula środków przeznaczonych na DBO w 2021 r. wynosi 300 tys. zł. Zostanie ona podzielona między trzy grupy sołectw, w ramach których zostaną wyłonione w drodze głosowania projekty do realizacji.

Zgłaszanie projektów

Projekt zadania musi dotyczyć sołectwa na terenie, którego mieszka wnioskodawca. Sołectwa podzieliliśmy na 3 grupy, ze względu na wielkość. Wprowadziliśmy współczynnik korygujący, wyrównujący szanse mniejszych miejscowości na realizację projektów.

Publikacja projektów

Dostarczone do Urzędu Gminy Dopiewo propozycje będą sukcesywnie publikowane na stronie internetowej dbo.dopiewo.pl . To od wnioskodawcy zależy, co i w jaki sposób „opowie” o projekcie czy jego realizacja jest realna, biorąc pod uwagę lokalizację i budżet, a potem - by przekonać do swojego pomysłu innych i zachęcić ich do oddania głosu na ten projekt.

Weryfikacja i uzupełnianie wniosków

Aby propozycja została pozytywnie zweryfikowana, musi spełniać określone wymagania. Już podczas pisania projektu, gdy pojawią się wątpliwości, pomocą służą pracownicy UG, którzy podczas konsultacji pomogą je rozwiać lub podpowiedzą (np. lokalizacja, istniejąca infrastruktura, kosztorys).

Publikacja listy projektów

Przesłane propozycje projektów zostaną zweryfikowane przez powołaną do tego celu komisję. Po zatwierdzeniu zostaną umieszczone na liście do głosowania. To mieszkańcy zadecydują, które z nich zostaną zrealizowane.

Głosowanie

Po opublikowaniu propozycji, każdy mieszkaniec Gminy Dopiewo będzie mógł oddać jeden głos na wybrany przez siebie projekt, bez względu na to jakiego sołectwa dotyczy (tego, w którym głosujący mieszka czy innego). Głosować będzie można w formie elektronicznej oraz papierowej.

Ogłoszenie wyników

Po zliczeniu głosów elektronicznych i papierowych nastąpi ogłoszenie wyników z informacją, które projekty zostaną zrealizowane w roku budżetowym 2021.

Historia

Rok 2016/17 był rokiem pilotażowym zaczynaliśmy od kwoty 150 tys. zł i wspólnego głosowania na wszystkie zatwierdzone projekty z każdego sołectwa z każdej miejscowości. Druga edycja 2017/18 przebiegała bez zmian. W 2018/19 pula środków została powiększona o 100% i wynosiła 300 tys. zł. Sołectwa ze względu na wielkość, zostały podzielone na trzy grupy, z uwzględnieniem  liczby zameldowanych mieszkańców. W ramach tych grup zostały wyłonione projekty do realizacji, na które głosowaliśmy.

IV edycja 2019/2020 pokazała, że system się sprawdził. Podział na trzy grupy pozwolił wyłonić zwycięzcę z mniej licznych miejscowości i pokazał, że mobilizacja oraz wspólny cel mieszkańców prowadzi do sukcesu. Ten rok to kontynuacja dotychczasowych ustaleń.

Strona DBO kliknij tutaj

Beata Spychała