Dopiewskimi Filarami uhonorowani zostali podczas tegorocznego „Spotkania Noworocznego Gminy Dopiewo”: Zbigniew Kopras - pasjonat motoryzacji (kategoria „ambasador”), Bogdan Maćkowiak - prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” (kategoria „animator”) i Albin Marian Czekalski - 40 lat „sołtysujący” wsi Zakrzewo (kategoria „super-filar”).

Wcześniej Wójt Gminy Dopiewo – Adrian Napierała przybliżył gościom Spotkania Noworocznego dokonania ubiegłego roku oraz wyzwania i plany, jakie jej samorząd wiąże z 2020 r. Publiczność obejrzała filmowe podsumowanie ubiegłego roku. Pośród niej znaleźli się samorządowcy, politycy, przedstawiciele organizacji, instytucji i stowarzyszeń, przedsiębiorcy i dotychczasowi laureaci „Dopiewskich Filarów”. Wójt, razem z Przewodniczącym rRdy Gminy Dopiewo – Leszkiem Nowaczykiem złożył życzenia. Głos zabrali ponadto Senator RP – Jadwiga Rotnicka i była Poseł - Bożena Szydłowska, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego i mieszkaniec Skórzewa w Gminie Dopiewo – Wojciech Jankowiak i Wicestarosta Poznański i mieszkaniec Dąbrówki w Gminie Dopiewo – Tomasz Łubiński.

Oprawę muzyczną „Gali Dopiewskich Filarów” zapewnił duet jazzowy – Jacek Szwaj  (piano) i Jan Adamczewski (sax). Preludium Bacha zaprezentowała publiczności młoda pianistka, laureatka międzynarodowych i krajowych konkursów -  Malwina Jasińska z Dąbrowy, która w listopadzie ubiegłego roku wystąpiła w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Tradycją dopiewskich gali są występy taneczne. Tym razem można było zobaczyć układy do muzyki filmowej w wykonaniu grupy ArtDance, której tancerze związani są z Teatrem Wielkim w Poznaniu.

Gwiazdą wieczoru była  Hanna Banaszak, która - wraz z zespołem - zaprezentowała uczestnikom wydarzenia dość wyrafinowany repertuar, oparty na jazzie i poezji. W recitalu nie zabrakło jednak dobrze wszystkim znanych piosenek, które przyniosły artystce popularność przed laty. Któż z nas nie pamięta choćby „W moim magicznym domu”?

I taki – magiczny - był to koncert, i takie było to spotkanie. Nie tylko dlatego, że podczas zamykającego je bankietu występował iluzjonista.

Uzasadnienia wyboru:

 

AMBASADOR

Zbigniew Kopras - pasjonat motoryzacji

 • Za stworzenie w Fiałkowie, w gminie Dopiewo, Centrum Motoryzacji  Historycznej i Muzeum Sztuki Inżynierskiej, gdzie można podziwiać  ponad 100 samochodów, 330 motocykli i motorowerów. Chętnie odwiedzają to miejsce turyści z Polski i z różnych stron świata, miłośnicy jedno- i dwuśladów, uczestnicy rajdów i ekipy telewizyjne. Celem Fundacji, którą prowadzi jest ocalenie od zapomnienia dorobku polskiej motoryzacji.
 • Za łączenie pasji z aktywnością zawodową, wieloletnie prezesowanie „Stowarzyszeniu Miłośników Starych Samochodów i Motocykli „Mikrus” i współpracę z Automobilklubem Wielkopolskim. Za prowadzenie przy Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Fiałkowie,  którą prowadzi, warsztatu praktycznej nauki rzadkich zawodów: mechanik motocyklowy i mechanik samochodowy – rekonstruktor oraz wielokrotne uczestnictwo, razem z uczniami, w Mistrzostwach Europy Mechaników Motocyklowych.
 • Za organizowanie wydarzeń, cieszących się od lat ponadregionalną renomą wśród pasjonatów motoryzacji i amatorów dobrego humoru - „Rajdu Moto-Babki” i „Zlotu Dostawczaków i Motorowerów z PRL-u”.

ANIMATOR

Bogdan Maćkowiak - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”

 • Za założenie i rozwój Stowarzyszenia „Promyk”, które od 20 lat prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Konarzewie i Otuszu. Korzysta z nich obecnie blisko stu niepełnosprawnych mieszkańców gminy Dopiewo i gmin sąsiednich. Za konsekwencję w działaniu, pozytywne myślenie i dobrą energię.
 • Za stworzenie w WTZ-ach urozmaiconej oferty zajęć, pracowni i terapii, dzięki której podopieczni Stowarzyszenia mają przyjazne miejsce, w którym każdego dnia odnajdują: radość, dobro i sens życia. Za wieloletnią organizację „Powiatowego Turnieju Osób Niepełnosprawnych Bocci” i Festiwalu Osób Niepełnosprawnych „Złoty Słowik” - wydarzeń, które na trwałe wpisały się w kalendarz wielu fundacji, stowarzyszeń, szkół i warsztatów z całego regionu.
 • Za przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wkład w integrację osób niepełnosprawnych z pełnosprawną częścią społeczeństwa. Za otwieranie osób niepełnosprawnych na świat, a świata na  ich potrzeby. Za budowanie mostów i rozpalanie promieni Słońca.

SUPER-FILAR

Albin Marian Czekalski - Sołtys Zakrzewa

 • Za wzorcowe i rekordowo długie, bo trwające aż 40 lat, pełnienie funkcji Sołtysa wsi Zakrzewo, za wierność tradycji i odważne spoglądanie w przyszłość.
 • Za zaangażowanie w sprawy sołeckie i gminne, w życie wsi i parafii,
  a także w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Za bezinteresowną troskę o sprawy publiczne, akcje pomocowe i przedsięwzięcia społeczno - kulturalne. Za umiejętność zjednywania sobie ludzi i skupiania ich wokół spraw publicznych i wspólnych celów. Za wykorzystywanie szans, zapobieganie zagrożeniom, łagodzenie konfliktów, wypracowywanie kompromisów i rozwiązań. 
 • Za wieloletnie przewodniczenie Sołtysom jedenastu Sołectw Gminy Dopiewo. Za inicjatywę nadania Sołtysom gminy Dopiewo sztandaru, którym – wystawiając własny poczet - uświetniają najważniejsze wydarzenia gminne. Za wyznaczenie standardu  „dobrego gospodarza”, społecznika i lokalnego patrioty.

Adam Mendrala

Fot. Urząd Gminy Dopiewo / Beata Spychała, Izabela Kostyk, Milena Wolna, Michał Juskowiak, Adam Mendrala

Film: TV Dykban dla Gminy Dopiewo