Rada Gminy informuje, że w dniu 2 marca 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Opinia w sprawie petycji dotyczącej utwardzenia ul. Krótkiej w Skórzewie wraz z odwodnieniem.
  3. Analiza działań prowadzonych w zakresie wyegzekwowania zaległości podatkowych w latach 2016-2019.

 

Data wydarzenia: 
2020-03-02 15:00