Uprzejmie informuję członków Spółki Wodnej że:

  • zebranie III grupy delegatów odbędzie się 30.03.2020 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Więckowicach.
  • zebranie I i II grupy delegatów odbędzie się 01.04.2020 r. o godz. 18.30 w Strażnicy OSP Dopiewo, ul. Szkolna.
  • Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze, odbędzie się 03.04.2020 o godz. 18.00 w Strażnicy OSP Dopiewo, ul. Szkolna.

Przewodniczący Zarządu
Czesław Hetmański

 

Spółka Wodna

do Eksploatacji Wodociągu

ul. Łąkowa 1a, 62-070 Dopiewo

tel. 61 894 27 35

http://www.swdopiewo.pl/

Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu - Dopiewo