Przed ósmoklasistami ważna decyzja – dotycząca wyboru szkoły, w której będą kontynuowali naukę. Aby pomóc uczniom w jej podjęciu, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce zorganizowała targi edukacyjne. W tym roku odbyły się one 28 lutego. Organizatorzy przywitali zaproszonych gości oraz uczniów.

Następnie każda ze szkół zaprezentowała ofertę, jaką mają przygotowaną dla tegorocznych absolwentów. Kontynuowanie nauki w klasie policyjnej czy „usług kosmetycznych”, uczenie się zawodu ślusarza, technika weterynarii lub budownictwa, to tylko niektóre możliwości, jakie mogą podjąć nasi uczniowie.

Po przedstawieniu sposobu nauczania w każdej z placówek był czas na indywidualne rozmowy uczniów z przedstawicielami prezentujących się szkół (również z ich uczniami).

W targach wzięli udział przedstawiciele:

  • Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
  • Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu
  • Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca «56 („Poznańska Handlówka”)
  • Zespołu Szkół Budowlanych („BudowlAnka na Grunwaldzkiej” w Poznaniu)
  • Zespołu Szkół Budowlano – Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
  • Zespołu Szkół Geodezyjno – Drogowych w Poznaniu
  • Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
  • Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym
  • Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu

Materiały uczniom z zaproszeniem do kontynuowania nauki przekazało też XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu.


W obecnym roku szkolnym 70 uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce wybierze szkołę, w której będą kontynuować naukę. W miesiącach marzec – maj odbędą się „Drzwi Otwarte” w szkołach ponadpodstawowych.


Życzymy ósmoklasistom podjęcia właściwej decyzji


Anna Rybus