KOMUNIKAT z dnia 17.03.2020 r

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie mieszkańców Gminy Dopiewo oraz pracowników urzędu, od 18 marca br. do odwołania wstrzymana jest możliwość bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Dopiewo, z wyjątkiem rejestracji zgonów i urodzeń, udzielania ślubów oraz wydawania dowodów (po uprzednim telefonicznym umówieniu się).

Mieszkańcy we wszystkich sprawach prowadzonych przez poszczególne jednostki mogą kontaktować się z pracownikami:

I. Urząd Gminy Dopiewo:

 1. Korespondencyjnie:
  Poczta tradycyjna na adres: Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo,
  Poczta elektroniczna: urzad_gminy@dopiewo.pl
  Adres skrytki ePUAP: /u69segq736/skrytka
 2. Składając dokumenty do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku budynku Urzędu Gminy Dopiewo przy ul. Leśnej 1c w Dopiewie w poniedziałki w godzinach 9.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
 3. Telefonicznie  – korzystając z telefonów dedykowanych do kontaktu z poszczególnymi referatami: w poniedziałki w godzinach 9.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30
 • Referat Spraw Osobowych, Urząd Stanu Cywilnego - 618 906 421, 618 906 423,
 • Referat Finansowy i Budżetu - 618 906 353, 618 906 419,
 • Straż Gminna – 512 457 977,
 • Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – 618 906 410,
 • Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 618 906 390, 618 906 392,
 • Referat Organizacyjno-Administracyjny - 618 906 352, 618 906 360,
 • Referat Promocji i Rozwoju Gminy - 618 906 371,
 • Referat Oświaty   618 941 203, 618 941 202 (wszystkie dni tygodnia od 7.30 do 15.30).

Pozostałe numery telefonów kontaktowych oraz adresy mailowe do pracowników Urzędu Gminy znajdują się na stronie internetowej: https://bip.dopiewo.pl/?a=3159

Ponadto informujemy o zmianach w zakresie funkcjonowania OPS i ZUK Sp. z o.o. w Dopiewie:

II. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie

 1. Korespondencyjnie:
  Poczta tradycyjna na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo
  Poczta elektroniczna:   ops@dopiewo.pl
  Adres skrytki ePUAP: /OPSDOPIEWO/SkrytkaESP
 2. Składając dokumenty do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku budynku Urzędu Gminy Dopiewo przy ul. Leśnej 1c w Dopiewie w poniedziałki w godzinach 9.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

   3. Telefonicznie pod numerem 61 8148 020 w poniedziałki w godzinach 9.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Pozostałe numery telefonów kontaktowych oraz adresy mailowe do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie znajdują się na stronie internetowej: http://www.dopiewo.opsinfo.pl/kontakt,0,0,0,0,ops_dopiewo,0.html

III. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

1. Korespondencyjnie:

Poczta tradycyjna na adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.,

ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo,

Poczta elektroniczna: biuro@zukdopiewo.pl

UWAGA: Wyjątkiem jest 24 marca 2020 r., w którym pomimo zamknięcia biura Spółki, od godz. 7:00 do 10:00 będą przyjmowane oferty w Biurze Obsługi Klienta dot. postępowania przetargowego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo, ul. Słoneczna -ZP/ZUK-03/20”

2. Składając dokumenty do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku budynku Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo.

w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.00.

3. Telefonicznie  pod numerem telefonu 61 8148 231

w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Adresy mailowe do pracowników Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. znajdują się na stronie internetowej:https://www.zukdopiewo.pl/kontakt/

Przepraszamy za utrudnienia, dziękujemy za wyrozumiałość. Wprowadzone zasady służyć mają bezpieczeństwu Mieszkańców i Klientów naszego Urzędu, a także umożliwić zapewnienie ciągłości pracy gminnej administracji.

 

Informacja z 13.03.2020 r.:

 • W związku z obecną sytuacją pobór podatków przez sołtysów zostaje zawieszony. Prosimy dokonywać wpłat na konto podane w decyzji podatkowej.
 • Od poniedziałku nie będzie można dokonać płatności elektronicznych również w Urzędzie Gminy w Dopiewie
 • Zamkniete do odwołania zostają wszystkie gminne place zabaw oraz Boiska Orliki 2020 w Dopiewie i Skórzewie oraz boisko wielofunkcyjne w Konarzewie.
 • W autobusach ZTM zawieszona zostaje do odwołania możliwość kupowania biletów u kierowców. 16 marca br. zostanie wprowadzony nowy rozkład jazdy.

Informacja z 12.03.2020 r.:

Szanowni Państwo,
z uwagi na rozprzestrzeniający się wirus COVID-19 (koronawirus) dbając o zdrowie i bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Urzędu Gminy w Dopiewie zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum.

 • Prosimy o składanie dokumentów drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP, a wszelkie pytania kierować na adres poczty elektronicznej urzad_gminy@dopiewo.pl oraz kontaktować się telefonicznie z pracownikami Urzędu - baza telefoniczna:
 • https://www.dopiewo.pl/pracownicy-urzedu-gminy
 • W przypadku braku możliwości przesłania dokumentów drogą elektroniczną, prosimy o składanie dokumentów wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta – do odwołania wstrzymujemy możliwość załatwiania spraw w poszczególnych referatach.

Dyskusje publiczne w sprawie mpzp odwołane  
Kwalifikacje wojskowe wstrzymane 

 

Informacja z 11.03.2020 r.:

Szanowni Państwo,

Zgodnie z informacją przekazaną przez Premiera RP w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej, zorganizowanej po obradach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, informuję, że:

 1. W dniach 12-25 marca br. przedszkola, szkoły i placówki oświatowe – publiczne i niepubliczne funkcjonujące na terenie Gminy Dopiewo nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W dniach 12-13 marca br. w ww. placówkach, w szczególnych sytuacjach będą zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlicowe).
 3. W dniach 16-25 marca br. ww. placówki będą zamknięte.
 4. Zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia proszę o zadbanie o to, by dzieci przebywały w tym czasie w domach.
 5. W dniach 12-25 marca br. żłobki, kluby malucha oraz Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury funkcjonujące na terenie Gminy Dopiewo nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 6. W dniach 12-13 marca br. w ww. placówkach, w szczególnych sytuacjach będą zapewnione zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. PDF icon Polecenie Wojewody Wielkopolskiego
 7. W dniach 16-25 marca br. ww. placówki będą zamknięte.
 8. Zgodnie z wcześniejszym postanowieniem zostały zawieszone do odwołania wszelkie zajęcia i imprezy zorganizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie.
 9. Od 13 marca br. kwalifikacje wojskowe wstrzymane do odwołania na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Apeluję o bezwzględne przestrzeganie zasad higieny, przede wszystkim o dokładne mycie rąk. Zwracam się również z prośbą do wszystkich mieszkańców o unikanie miejsc zgromadzeń i ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w instytucjach publicznych, w tym w Urzędzie Gminy Dopiewo. Zachęcam do kontaktu telefonicznego lub kontaktu za pomocą poczty elektronicznej czy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP. Aktualne dane kontaktowe do UG Dopiewo znajdują się na stronie  https://www.dopiewo.pl .

Proszę o rozwagę i zachowanie zdrowego rozsądku. W przypadku zaobserwowania u siebie bądź najbliższych niepokojących objawów (kaszel, gorączka, duszność i problemy z oddychaniem) proszę o niezwłoczny kontakt telefoniczny z najbliższym oddziałem chorób zakaźnych (tel. 61 873 92 95, 504 907 994, 539 524 935, 61 859 03 36), z Państwową Inspekcją Sanitarną (tel. 609 794 670) lub konsultację z NFZ (tel. 800 190 590).

Informacje na temat rozwoju sytuacji w związku zagrożeniem epidemiologicznym będziemy przekazywać na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej – www.dopiewo.pl oraz portalu społecznościowego - facebook.com/UGdopiewo/ .

Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo

#Koronawirus: ważne dla rodziców - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacja z 10.03.2020 r.:

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS-CoV-2 informuję, że ewentualne decyzje o zawieszeniu zajęć w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dopiewo będą podejmowanie w uzgodnieniu z Inspekcją Sanitarną i Kuratorem Oświaty.

Dodatkowo informujemy, że z dniem 11.03.2020 r. (środa) w związku z koniecznością zapobiegania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, zostały zawieszone do odwołania wszelkie zajęcia dodatkowe organizowane przez:

 • Gminną Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury w Dopiewie;
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie;
 • oraz w placówkach oświatowych na terenie gminy Dopiewo.

Informacje w w/w zakresie będziemy przekazywać na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej - dopiewo.pl oraz portalu społecznościowym - facebook.com/UGdopiewo/

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE  

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

ZASIŁEK ZA KWARANTANNE

PDF icon KOMUNIKAT STAROSTY POWIATU POZNAŃSKIEGO Z 10.03.2020