Konsultacje społeczne ws. projektu budowy drogi wzdłuż torów na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Widok w Dąbrówce. Zachęcamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag do projektu drogą elektroniczną.

Opis konsultacji:

Przedmiotem konsultacji społecznych jest prezentacja koncepcji projektu budowy drogi wzdłuż torów od ul. Kolejowej do ul. Widok w Dąbrówce.

Państwa uwagi i sugestie Urząd Gminy Dopiewo przekaże do projektanta, po ich przeanalizowaniu zostanie opracowana i zamieszczona na stronie www.dopiewo.pl ostateczna wersja projektu (planu sytuacyjnego).

PDF icon plan sytuacyjny

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani projektowaną inwestycją.

Jak można wziąć udział:

Składanie uwag i sugestii w terminie do do 31.03.2020 r.

Kontakt:

  • Mirosław Stempniak
  • Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Konsultacje drogowe