Informujemy, iż termin wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ nie uległ zmianie. Świadczenie wychowawcze za miesiąc marzec 2020 r. (i kolejne) zostaną wypłacone do ostatniego dnia miesiąca na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Rodzina 500 plus