Przypominamy, że zgodnie z art. 133 ust 1 ustawy Prawo Oświatowe, w terminie do 03.04.2020 r., we wszystkich szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo, prowadzone są zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych uczniów zamieszkałych w obwodzie danej placówki.

Zachęcamy Państwa do zapisywania swoich dzieci. Szczegółowe informacje oraz druki wniosków dostępne są na stronach poszczególnych szkół.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem SARS-CoV-2 wniosek o przyjęcie do szkoły obwodowej można złożyć w następujący sposób:

  1. Przesłać skan podpisanego i wypełnionego wniosku na adres e-mail podany przez placówkę. W takim przypadku, w późniejszym terminie (dziś jeszcze nieokreślonym) trzeba będzie dostarczyć oryginał tego wniosku osobiście do placówki lub
  2. Złożyć podpisany i wypełniony wniosek w formie papierowej w wyznaczonych godzinach w danej szkole - w przedsionkach szkół są przygotowane miejsca/skrzynki podawcze gdzie wnioski można składać.
Filia biblioteki w Dąbrówce