Zgłoś się do Obwodowych Komisji Wyborczych podczas wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej zarządzonych na 10 maja 2020r.

PDF icon zgloszenie_kandydata_na_czlonka_obwodowej_komisji_prezydent_rp_2020_uzupelnienie_skladu.pdf

Microsoft Office document icon zgloszenie_kandydata_na_czlonka_obwodowej_komisji_prezydent_rp_2020_uzupelnienie_skladu.doc

 

Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Urząd Gminy w Dopiewie zawiadamia, że w związku z przyjętymi działaniami profilaktycznymi chroniącymi przez rozpowszechnianiem się chorób zakaźnych, a także ze Stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, znak ZPOW-571-32/20z 26 marca 2020 r.:

 

Pełnomocnicy komitetów wyborczych (osoby upoważnione przez pełnomocników), a także osoby zainteresowane indywidualnym zgłoszeniem do obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze Gminy Dopiewo mogą składać zgłoszenia:

  1. drogą elektroniczną na adres: urzad_gminy@dopiewo.pl wysyłając skan wypełnionego i podpisanego zgłoszenia; (plik w formacie .pdf, .jpg). Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
  2. drogą pocztową (tradycyjną pocztą) na adres: Urząd Gminy w Dopiewie, ul. Leśna 1c 62-070 Dopiewo z dopiskiem na kopercie „ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW/KANDYDATA DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH”;
  3. bezpośrednio, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW/KANDYDATA DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH”, do urny wystawionej przed wejściem do budynku Urzędu Gminy w Dopiewie – główne wejście ul. Leśna 1c (w poniedziałek od 9.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30)

Zgłoszenia kandydatów do OKW należy dokonywać w terminie do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15.30 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Dopiewie).

W sprawach zgłoszeń kandydatów do OKW można kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy w Dopiewie pod numerem telefonu: 61 89 06 400

 

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/wyjasnienia-stanowiska-komunikaty/stanowisko-pkw-z-dnia-26-marca-2020-r-w-sprawie-zgloszen-kandydatow-na-czlonkow-obwodowych-komisji-wyborczych