Szanowny Pan
Krzysztof Józefowicz
Komisarz Wyborczy Poznań I

Szanowny Panie Komisarzu!
W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa COVID-19 w Polsce oraz ogłoszonym stanem epidemii informuję, że jako Wójt Gminy Dopiewo nie jestem w stanie zapewnić aby w sposób należyty przeprowadzone zostały przypisane mi czynności w zakresie organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Dopiewo w wyznaczonym terminie – 10 maja 2020 roku.

W najbliższym czasie konieczne jest przeprowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych. Nie jestem w stanie zapewnić i w należyty sposób zabezpieczyć lokali dla ich bezpiecznego przeprowadzenia.

Aby zapewnić obsadę wszystkich obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Dopiewo niezbędnych jest około 150 osób. Pomimo ogłoszenia naboru na takich członków do dnia dzisiejszego zgłosiło się jedynie 15 osób. Również pracownicy Urzędu obawiają się pełnienia funkcji członków obwodowych komisji wyborczych odpowiedzialnych za sprawy techniczne komisji.

W tej sytuacji niemożliwe jest też zapewnienie bezpieczeństwa członkom obwodowych komisji wyborczych i przede wszystkim Wyborcom, Mieszkańcom Gminy Dopiewo, którzy uprawnieni są do udziału w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja br.

Mając na uwadze zdrowie i życie Mieszkańców Gminy Dopiewo wnoszę o przesunięcie terminu wyborów. Nie narażajmy naszych Mieszkańców na niebezpieczeństwo zakażenia.

Z poważaniem,

/-/
Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo

PDF iconstanowisko.pdf