Konsultacje społeczne ws. koncepcji projektu budowy ulicy Polnej w Skórzewie. Zachęcamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag do projektu drogą elektroniczną.

Opis konsultacji:

Przedmiotem konsultacji społecznych jest prezentacja koncepcji projektu budowy ulicy Polnej w Skórzewie.

Uwagi i sugestie Urząd Gminy Dopiewo przekaże do projektanta, po ich przeanalizowaniu zostanie opracowana i zamieszczona na stronie www.dopiewo.pl wersja projektu uwzględniająca możliwe do zrealizowania zmiany.

PDF icon sor-polna

PDF icon pzt_skorzewo_polna_zmiany_linie_podzialu_do_gminy.

Kto może wziąć udział:

Mieszkańcy zainteresowani projektowaną inwestycją.

Jak można wziąć udział:

Przedłużamy składanie uwag do 22.04.2020r.

  • na adres mailowy aleksandra.rutyna@dopiewo.pl
  • w wersji papierowej (przesłać pocztą lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w szklanym holu Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c).

Kontakt:

  • Aleksandra Rutyna
  • Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Data wydarzenia: 
2020-04-16 (Całodzienne)
Konsultacje drogowe