Komunikat dotyczący otwarcia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK.

Informujemy, że od dnia 20 kwietnia 2020r. wznawiają swoją działalność Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wszystkie PSZOK otwarte będą w dniach i godzinach jakie obowiązywały przed decyzją o ich czasowym zamknięciu. W trakcie oddawania odpadów w PSZOK należy zachować środki ostrożności obowiązujące na terenach publicznych w całym kraju (maseczki, rękawiczki i zachowanie odległości).

Informacje PSZOK