Gmina Dopiewo zakupiła 49 laptopów dla uczniów i nauczycieli wraz z opragramowaniem za kwotę 99 794 zł w ramach projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na czas edukacji zdalnej wsparcie - w postaci laptopów, myszy, routera i mobilnego Internetu, otrzymają uczniowie klas od 1 do 8.

Obecnie laptopy, wraz z oprogramowaniem potrzebnym do uczestniczenia w zdalnym nauczaniu, wypożyczane są uczniom i nauczycielom. Wśród uczniów rozdysponowane są na podstawie wniosków złożonych przez rodziców za pośrednictwem szkół. Wnioski te napływały do piątku 17 kwietnia br. Pierwsze z nich zostały pozytywnie rozpatrzone i laptopy trafiły już do uczniów. Do końca tego tygodnia reszta sprzętu dotrze do pozostałych adresatów. Po zakończeniu nauczania online zakupiony przez Gminę Dopiewo sprzęt zasili placówki oświatowe na terenie gminy.

Ministerstwo Cyfryzacji rozdysponowało na projekt „Zdalna Szkoła” kwotę 180 mln zł.

BS foto. BS