Rada Gminy informuję, że w dniu 4 maja 2020 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019r.

 

Data wydarzenia: 
2020-05-04 14:00