Wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała wraz z innymi włodarzami gmin z powiatu poznańskiego odbył w dniu dzisiejszym wideokonferencję z wiceprezes Rady Ministrów Jadwigą Emilewicz. Podczas rozmowy poruszono tematy dotyczące pandemii koronawirusa COVID-19.

Samorządowcy zwrócili uwagę w szczególności na rozważenie zwiększenia udziału w podatku PIT oraz zwiększenie puli środków finansowych na realizację zadań publicznych. Mając świadomość zwalniającej gospodarki oraz proponowanych przez Rząd robót publicznych samorządowcy pytali o możliwość uruchomienia dodatkowych programów dotujących inwestycje samorządowe na wzór Funduszu Dróg Samorządowych.

Zwrócono także uwagę na powrót dzieci do przedszkoli i żłobków wraz z racjonalnym podejściem do reżimu sanitarnego. Poruszono również temat na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w tym kwestie dotyczące udostępnienia danych osobowych ze spisów wyborców.