Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu  epidemii (Dz. U. 2020 poz. 792) udostępniamy z dniem 06 maja 2020 r. przyszkolne boiska. Boiska będą czynne w dni robocze w godzinach 13.00-19.00, natomiast w soboty i niedziele w godzinach od 10.00 do 18.00.

Udostępnione boiska zlokalizowane są przy następujących placówkach szkolnych:

 1. Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie,
 2. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce (boisko wielofunkcyjne przy wejściu A),
 3. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu,
 4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie (boisko wielofunkcyjne),
 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie (boisko przy budynku na ul. Łąkowej),
 6. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich w Więckowicach (boisko czynne w godzinach 12.00-19.00 tylko w dni robocze),

Informacje dotyczące poszczególnych boisk i ich dostępności znajdzie Państwo również na stronach ww. placówek oświatowych. Korzystających z boisk proszę o bezwzględne przestrzeganie poleceń wydawanych przez pracowników obsługi obiektów. Otwarcie obiektów wiąże się z przestrzeganiem określonego reżimu sanitarnego. Na obiekcie może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób oraz trener. Poza tym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:

 • zachowanie dystansu społecznego,
 • obowiązek zasłaniania twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy ( przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

Więcej informacji na temat zasad korzystania z obiektów sportowych można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/sport/odmrazanie-sportu–etap-od-4-maja-2020-r–odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania

Dodatkowo na terenie Gminy udostępnione boiska, którymi administruje Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie. Są to:

 1. Orlik w Dopiewie,
 2. Orlik w Skórzewie,
 3. Boisko Wielofunkcyjne w Konarzewie.

Informacje o harmonogramie funkcjonowania obiektów GOSiR są dostępne na stronie WWW https://gosir.dopiewo.pl/aktualnosci/dostepnosc-obiektow-gosir-w-dopiewie-w-czasie-epidemii-covid-19-stan-na-dzien-405202