Od 30 lat mamy w Polsce samorząd gminny.  Zachęcamy do rozwiązania testu, który przygotowaliśmy specjalnie na tę okoliczność. Podejmij wyzwanie i sprawdź swoją wiedzę z samorządu i Gminy Dopiewo.

TEST nr 3 do wypełnienia od 27.05 - 02.06.2020

8 marca 1990 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie gminnym. 27 maja 1990 r. przeprowadzono wybory do samorządów gminnych - pierwsze po 40 latach, od ich zawieszenia w 1950 r. Wójtów, burmistrzów, prezydentów (organ wykonawczy samorządu gminnego) wybieramy w wyborach powszechnych od 2002 r. Do 2018 r. kadencje samorządu gminnego trwały 4 lata. Obecna VIII kadencja będzie trwała 5 lat (ustawy o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa zostały uchwalone później – w 1998 r.).

W ciągu tych 30 lat Gmina Dopiewo zmieniała się nie do poznania. To okres dynamicznego wzrostu liczby mieszkańców. W 1990 r. w gminie mieszkało 8 670 osób. 10 lat później przekroczyliśmy próg 10 tys. mieszkańców. Po 20 latach liczba mieszkańców niemal się podwoiła i wynosiła 17 256. Na początku 2020 roku było nas ponad 27 tys.

Innym wskaźnikiem rozwoju jest „gminna skarbonka”. W 1995 r. dochody wynosiły ok. 4 mln zł , 10 lat później ok 27 mln zł, po 20 latach w 2015 r. ok 78 mln zł. Ten rok rozpoczęliśmy z planem dochodów na poziomie ok. 165 mln zł. To zasługa reform samorządu, ale też udziału z wpływów z podatku PIT od coraz większej liczby mieszkańców Gminy Dopiewo i pozyskiwanym dotacjom (funduszom europejskim od 2004 r. i środkom krajowym).

Zmiany demograficzne były jednym z impulsów rozwoju. Jak grzyby po deszczu powstawały nowe domy i osiedla. Samorząd musiał sprostać wyzwaniom inwestując w infrastrukturę – oświatową, sportową, kulturalną, drogi, kanalizację, …

Przez wszystkie 30 lat, oświata pochłaniała prawie 50% budżetu gminy. W ciągu ostatnich lat rozrosła się sieć szkół. W latach 90 wybudowano m.in: nową Szkołę Podstawową w Dopiewie (1991 r.), salę gimnastyczną w Więckowicach (1996 r.), halę widowiskowo-sportową w Dopiewie (1999 r., powołano Gminny Ośrodek sportu i Rekreacji), nowe skrzydło w szkole w Skórzewie związane z uruchomieniem gimnazjum (2001 r.), nową siedzibę Gimnazjum w Skórzewie (2008 r.), Szkołę Podstawową w Dąbrówce (2011 r.), którą rozbudowano dwukrotnie (2017 r., 2020 r.). Gimnazjum w  Dopiewie (2015 r.), nowe sale gimnastyczne w szkołach w Dąbrowie i Konarzewie (2019 r.). Gmina zyskała tez infrastrukturę rekreacyjną m.in. szlaki rowerowe, Owocową Plażę w Zborowie i kulturalną: m.in. Centrum Rehabilitacyjno Kulturalne w Konarzewie, GOK w Dopiewcu i nowe filie biblioteki.

Oprócz inwestycji oświatowych, gmina zyskała połączenie ze światem. Modernizacji poddano przecinającą gminę drogę wojewódzką 307. Powstały drogi ekspresowe S11 i S5, zbudowano Autostradę Wolności - A2. Powstała cześć drogi zbiorczej, tzn. wzdłuż torów kolejowych - odcinek z Palędzia do Dąbrówki (2018 r.). Zbudowane zostały lub wyremontowane drogi gminne i powiatowe. Wiele ulic zyskało oświetlenie. W ostatnich latach popularność zyskała Poznańska Kolej Metropolitalna, a okolice stacji kolejowych poszerzono o tzw. węzły przesiadkowe (2019 r.).

Wzrosło też bezpieczeństwo, powołano Straż Gminną w Dopiewie (2009 r.) po wielu latach starań otwarto Komisariat Policji w Dopiewie (2017 r.), rozwinęły się i doposażone zostały w profesjonalne sprzęty bojowe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dopiewie, Palędziu i Zakrzewie.

Dziś Gmina Dopiewo jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce.

Zapraszamy do uczestnictwa w quizie.

PDF icon REGULAMIN i KLAUZULA RODO 

MJ