Rada Gminy informuje, że w dniu 1 czerwca 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2019.
  3. Omówienie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

 

 

Data wydarzenia: 
2020-06-01 15:00
Komisja Oświaty