Urząd Gminy Dopiewo zawiadamia, że od 25 maja 2020r. przywraca bezpośrednią obsługę obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Zachęcamy jednocześnie do ograniczania takich wizyt do niezbędnego minimum i dalszego korzystania z elektronicznych i telefonicznych form kontaktu z urzędnikami oraz składania wniosków za pośrednictwem kanałów teleinformatycznych.

Obsługa osobista odbywać się będzie na parterze głównego budynku Urzędu (wejście od ulicy Leśnej) przy przygotowanych w tym celu stanowiskach. Do budynku będzie mogła wejść ograniczona liczba osób, może więc się zdarzyć, że będzie konieczność oczekiwania w kolejce na zewnątrz budynku.

Złożenie pisma jest możliwe „bez kolejki” do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu przy ul. Leśnej 1c.

Informujemy jednocześnie, że – dla ochrony obu stron kontaktu – w Urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa, do których każdy mieszkaniec musi bezwzględnie się stosować (dezynfekcja rąk przy wejściu, założona maseczka i rękawiczki). W przypadku odmowy ich przestrzegania dana osoba nie zostanie wpuszczona do budynku Urzędu.

Jesteśmy również do Państwa dyspozycji, w przypadku pytań lub chęci uzyskania informacji na temat danego rodzaju spraw, pod numerami telefonów podanymi w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.dopiewo.pl/ w zakładce: Jak załatwić sprawę, Pracownicy i komórki organizacyjne Urzędu

Kanałami elektronicznymi jesteśmy nadal  dla Państwa dostępni.