Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie informuje, iż od dnia 25.05.2020r. wznowiona zostaje bezpośrednia obsługa mieszkańców z zachowaniem wszystkich środków ochrony osobistej. Obsługa odbywać się będzie indywidualnie w wyznaczonym stanowisku mieszczącym się przy wejściu do siedziby Ośrodka (pierwsze piętro).

Osoba obsługiwana zobowiązana jest do dostosowania się do wymogów sanitarnych tj. maseczka zasłaniająca nos i usta lub przyłbica, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk oraz zachowania odpowiedniej odległości od pozostałych interesantów. W trosce o wspólne dobro prosimy o przestrzeganie powyższych obostrzeń.

Wszelkie formularze dostępne są przez wejściem na pierwszym piętrze budynku.  

W celu sprawnej obsługi prosimy o podchodzenie pojedynczo do stanowiska z wypełnionymi wcześniej formularzami wniosków oraz przygotowanymi niezbędnymi dokumentami.

W dalszym ciągu istnieje również możliwość złożenia pisma poprzez wrzucenie go do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu, co nie wymaga oczekiwania w kolejce.

Jednocześnie zachęcamy do załatwiania spraw drogą telefoniczną oraz elektroniczną. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 6 18 148020 lub poprzez adres mailowy ops@dopiewo.pl

Wykaz numerów wewnętrznych oraz adresów mailowych do poszczególnych pracowników znajduje się na stronie internetowej OPS – www.dopiewo.opsinfo.pl