„Sztafeta Pamięci – losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”.

W roku szkolnym 2019/2020 odbyła się IV edycja ponadregionalnego konkursu historycznego „Sztafeta Pamięci – losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”.

Konkurs jest wspólną inicjatywą Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Poznaniu, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych z siedzibą w Poznaniu i Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu.

Na konkurs wpłynęło ponad 296 prac. Wśród  uczestników konkursu był uczeń klasy 8 z naszej szkoły, który w kategorii „szkoła podstawowa klasy VI do VIII” zdobył II Miejsce.

  • Jan Marchlewicz - Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce,
  • temat pracy: „Historia mojego pradziadka Zenona Wińskiego”,
  • opiekun naukowy: Pan Krzysztof Marchlewicz.

Dla najlepszych zaplanowano Edukacyjny wyjazd pamięci do Austrii pod hasłem „Polacy w KL Mauthausen-Gusen”.

Małgorzata Grzelak
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce