Rada Gminy informuje, że w dniu 22 czerwca 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Opinia w sprawie petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.
Data wydarzenia: 
2020-06-22 15:00