Rada Gminy informuje, że w dniu 22 czerwca 2020 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Podsumowanie wyników rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.
  3. Omówienie pracy placówek oświatowych w czasie stanu epidemii związanym z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV2.

 

 

 

 

Data wydarzenia: 
2020-06-22 15:30