Na 2020 r. przypada 30-lecie samorządu gminnego w Polsce. Podstawą prawną jest ustawa z 8 marca 1990 r., pierwsze wybory samorządowe odbyły się 27 maja 1990 r. W Polsce jest blisko 2,5 tys. gmin. Film jest podsumowaniem minionych trzech dekad przez przedstawicieli samorządu Gminy Dopiewo.

Nie sposób w kilkunastominutowym filmie pokazać wszystkiego i zawrzeć wypowiedzi wszystkich samorządowców, aktywnych na przestrzeni minionych dziesięcioleci. Dokument w sposób syntetyczny pokazuje zmiany, jakie w tym okresie zaszły w Gminie Dopiewo. Należy ona do najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce, jest miejscem wyjątkowej urbanizacji i zmian infrastrukturalnych (w 1990 roku największe pod względem liczby mieszkańców było Dopiewo, dziś wyprzedzają je Skórzewo i Dąbrówka, która odnotowała na przestrzeni 30 lat wyjątkowy ponad 20-krotny wzrost liczby mieszkańców). Samorządność stała się wartością cenioną, mieszkańcy cenią sobie możliwość kształtowania rzeczywistości i bezpośredniego wpływu na najbliższe otoczenie. 

Film zawiera wypowiedzi:

  • Andrzeja Strażyńskiego (Wójt Gminy Dopiewo: 1993 – 2010; Członek Zarządu Gminy od 1990; Radny Powiatu Poznańskiego od 2014),
  • Zofii Dobrowolskiej (Wójt Gminy Dopiewo: 2010 – 2014, Przewodnicząca Rady Gminy: 2006 – 2010),
  • Adriana Napierały (Wójt Gminy Dopiewo od 2014),
  • Leszka Nowaczyka (Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo: 1998 – 2006 i od 2014; Radny Gminy Dopiewo od 1990; Radny Powiatu Poznańskiego: 2010 - 2014),
  • Barbary Magdaleny Plewińskiej (Sołtys Dąbrówki od 2011, mieszkanka tej miejscowości od urodzenia),
  • Tadeusza Bartkowiaka (Sołtys Dopiewa od 1995; Radny Gminy Dopiewo od 1998),
  • Walentego Moskalika (Sołtys Skórzewa: 1981 – 1995 i od 1999, Radny Gminy Dopiewo od 1998).

 

 

Film powstał na zlecenie Urzędu Gminy Dopiewo; realizacja:TV Dykban.

Dodatkowe informacje:

Wykaz samorządowców Gminy Dopiewo wszystkich kadencji  opublikowaliśmy w majowym „Czasie Dopiewa” - dostępny jest  na stronie 4 - kliknij, żeby przejść

Warto też wrócić do archiwalnych wywiadów sprzed 5 lat, które opublikowaliśmy w „Czasie Dopiewa” w 2015 r. -  z okazji 25-lecia Samorządności (oprócz Wójtów Adriana Napierały i Andrzeja Strażyńskiego, także z:
Markiem Bednarczykiem - Wójtem Gminy Dopiewo I kadencji (1990 - 1993),  Andrzejem Radzikiem - radnym IV i V kadencji (2002 – 2010), Wojciechem Dorną - radnym II, III, IV, V, VI i VII, VIII kadencji (1994 – obecnie)., Magdą Gąsiorowską - Przewodniczącą Rady Gminy VI kadencji (2010-2014) - dostępne są tutaj (na stronach: 8-14), Michałem Juskowiakiem - Sekretarzem Młodzieżowej Rady Gminy Dopiewo Ikadencji ijej Przewodniczącym w II kadencji (2011-2014) - kliknij, żeby przejść.

AM