Od 16 czerwca br. przez trzy kolejne dni, 180 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Dopiewo, przystąpi do egzaminu ósmoklasisty. Każdy z nich rozpoczyna się o godz. 9.00.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego nowożytnego: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

UWAGA! Od roku 2022 ósmoklasista przystąpi do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego nowożytnego
 • jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 • pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 • drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 • trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Wyniki zostaną ogłoszone do 31 lipca br. szkoły otrzymają wtedy stosowne zaświadczenia.

 • Terminy dodatkowe to: 7, 8 i 9 lipca br.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem oraz na matematykę - linijkę. ‎Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Przed wejściem na salę należy umyć i zdezynfekować dłonie.

B.Spychała

Data wydarzenia: 
Od 2020-06-16 09:00 do 2020-06-17 08:55