Przypadające na maj tego roku obchody 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce, miały być w Gminie Dopiewo huczne i radosne. Planowaliśmy konferencję samorządową, którą chcieliśmy przybliżyć mieszkańcom ideę samorządności i wpływ, jaki od 1990 r., przez trzy dekady, miał samorząd na naszą rzeczywistość. W związku z jubileuszem zamierzaliśmy zorganizować w maju wyjątkowe „Dni Gminy Dopiewo”. Koronawirus pokrzyżował nam jednak plany, ograniczając możliwości świętowania i trwale zmieniając postrzeganie przez nas świata, a przecież jest co świętować.

Mimo zakazu organizacji imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych, nie zapomnieliśmy o okrągłej rocznicy, którą będziemy starali się uczcić wirtualnie (w kolejnych odsłonach quizu „Przetestuj się z Samorządu” dostępnego za pośrednictwem strony internetowej dopiewo.pl można sprawdzić swoją wiedzę, przygotowujemy także i inne niespodzianki). Mamy nadzieję, że do wydarzeń plenerowych, integrujących naszą wspólnotę, wrócimy w następnym sezonie. Umowną datą powstania samorządu w Polsce jest 27 maja 1990 r.

Zaletą 30 lat samorządusamorządu z pewnością jest zdolność do działania i podejmowania inicjatyw z myślą o wspólnocie samorządowej przez jednostki terytorialne. Można śmiało powiedzieć, że w ciągu 30 lat zmieniło się oblicze naszej Gminy i to pod wieloma względami, a siłą sprawczą tych zmian były działania podejmowane przez samorząd. Gmina Dopiewo plasuje się obecnie w czołówce gmin rozwijających się. Przybyło nas liczba mieszkańców powiększyła się z 8,5 tys. w 1990 r. do 27,5 tys. w 2020 r. Powstały w tym okresie liczne osiedla. Gołym okiem widać dobrze rozwiniętą bazę oświatową: nowe przedszkola i szkoły, jak również modernizacje przeprowadzone w starszych placówkach.

Rozszerzyła swoją działalność Gminna Biblioteka Publiczna, która stała się także Centrum Kultury. Powstał Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. W strukturze Urzędu Gminy wyodrębniono Straż Gminną, a dopiewski rewir dzielnicowych komisariatu sąsiedniej gminy został zastąpiony własnym Komisariatem Policji. Powołano także do życia spółkę gminną Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie. Wiele dróg gruntowych zostało utwardzonych i oświetlonych. Powstały nowe drogi  gminne, zmodernizowano drogi powiatowe, odcinek drogi wojewódzkiej a gmina zyskała dostęp do dróg krajowych S5, S11 i autostrady A2. To walory komunikacyjne, których może pozazdrościć nam niejedna europejska metropolia.

Wiele miejscowości zostało objętych programem budowy sieci kanalizacji sanitarnej, powstały oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody. Rozwinęła się komunikacja publiczna kto 30 lat temu pomyślałby, że do Dopiewa będą przyjeżdżać autobusy miejskie dwóch linii, będzie funkcjonować dobrze rozwinięta sieć gminnej komunikacji wewnętrznej, a z dworców w Palędziu i Dopiewie będą jeździły pociągi Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, z częstotliwością dostosowaną do potrzeb mieszkańców. Pełen katalog zadań własnych gminy zawiera art. 7 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r., do której odsyłam zainteresowanych. Samorząd zaspakaja zbiorowe potrzeby wspólnoty. Działając lokalnie o wiele łatwiej dostrzec jej potrzeby. Reforma samorządowa z 1990 r., wprowadzająca samorząd gminny, jest jedną z najbardziej udanych reform (ideę samorządności urzeczywistniają również od 1999 r. powiaty i województwa samorządowe).

Samorząd ma określone kompetencje, które lokalnie sprawnie realizuje. Dlatego krytycznie należy ocenić podejmowane w ostatnich latach próby jego upolitycznienia. Samorząd jest naszą wspólną wartością, a jubileusz jego 30-lecia naszym wspólnym świętem. Nie byłoby samorządu bez wspólnoty. Z tej okazji życzę Państwu wszystkiego najlepszego!

Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo

Wójt Gminy Dopiewo