Urząd Gminy Dopiewo stara się prowadzić w czasach epidemii standardową działalność. Bezpośredni kontakt z urzędnikami jest ograniczony, można jednak wrzucić pismo do skrzynki podawczej wystawionej w przedsionku urzędu, wysłać korespondencję poprzez ePUAP, e-mailem lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Dwukrotnie, 6 i 11 marca 2020 r. spotkał się dotychczas gminny zespół antykryzysowy. Celem tych spotkań było zdiagnozowanie potrzeb i możliwości działalności jednostek organizacyjnych podlegających Gminie Dopiewo.

Zawieszona została działalność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Dopiewie. Zdalnie pracują placówki oświatowe. Oświata to ważna część działalności gminy ze względu na liczbę osób z nią związanych uczniów, przedszkolaków, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, a także ze względu na wydatkowane na nią środki. Gminna oświata to kilkuset pracowników: nauczycieli, a także pracowników niepedagogicznych, z których znaczna część przebywa obecnie na tzw. „postojowym”. Gmina, mimo nadzwyczajnej sytuacji, nadal wypłaca dotacje przedszkolom publicznym i prywatnym, żłobkom Nowa normalnośći klubom dziecięcym oraz Szkole im. K. Nowaka w Dąbrówce, prowadzonej przez Stowarzyszenie dla Przyszłości. Od 30 marca do 14 kwietnia została przeprowadzona rekrutacja do przedszkoli.

Zajęcia szkolne organizowane są „na odległość” od 25 marca 2020 r. Prowadzone są za pomocą aplikacji komputerowych. Jak ogłoszono 24 kwietnia 2020 r., zajęcia będą odbywały się w ten sposób przynajmniej przez kolejny miesiąc  do 24 maja 2020 r. Reagujemy na potrzeby, związane z nauczaniem. Uczniom i nauczycielom, którzy mieli ograniczone możliwości uczestnictwa w zdalnej nauce, zostały wypożyczone laptopy. 49 komputerów z odpowiednim oprogramowaniem, Gmina zakupiła, korzystając z dofinansowania ministerialnego.

Rozumiemy trudną sytuację przed-siębiorców. 24 marca 2020 r. wprowadziliśmy gminny pakiet pomocowy dla firm, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o odroczenie płatności, rozłożenie na raty i umorzenie.Przypominamy mieszkańcom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Straż Gminna i Ochotnicza Straż Pożarna patrolują miejscowości Gminy, informując o zagrożeniach związanych z epidemią. Samochody zostały wyposażone w megafony. W transporcie publicznym zostały wprowadzone ograniczenia. Autobusy jeżdżą według rozkładu sobotniego, z zachowaniem rygorów dotyczących liczby podróżujących. Straż Gminna prowadzi regularne działania kontrolne wspólnie z policją, sprawdzając przestrzeganie zasad kwarantanny przez osoby, które zostały na nią skierowane.

Zakupy dla niektórych osób przebywających na kwarantannie robią Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.Dzięki współpracy z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Dopiewie, Palędziu i Zakrzewie do każdego domu na terenie Gminy Dopiewo dostarczyliśmy zestawy maseczek ochronnych na twarz (po 3 sztuki na dom). Z gminnych środków budżetowych zakupiliśmy ok. 50 tys. maseczek.Wspieramy też tych, którzy walczą z koronawirusem na pierwszej linii frontu, z narażeniem własnego zdrowia i życia. Samorząd Gminy Dopiewo przekazał na ten cel 100 tys. zł dla szpitala jednoimiennego im. J. Strusia w Poznaniu.

Wszyscy jesteśmy poddani próbie. Dotychczasowy porządek został wywrócony „do góry nogami”. Długo nie wrócimy do normalności. Odwołane są w tym roku liczne wydarzenia i imprezy, jak choćby festyny sołeckie, koncerty, zawody sportowe czy „Dni Gminy Dopiewo”, którym towarzyszyć miało świętowanie 30-lecia Samorządu. Niektóre wydarzenia zostały przełożone za rok. Miejmy nadzieję, że tyle wystarczy, by wrócić do normalności.

Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo

Wójt Gminy Dopiewo