Jak co roku, na przełomie lutego i marca, odbyły się w jedenastu sołectwach Gminy Dopiewo zebrania wiejskie. Dzięki nim miałem okazję na rozmowę i wymianę informacji. Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli w nich udział, za obecność, konstruktywną i merytoryczną dyskusję i ciekawe pytania. Dotyczyły one spraw istotnych dla lokalnych społeczności czasem błahych, innym razem węzłowych.

Nie brakowało wśród nich takich, które dotyczyły inwestycji, zarówno zrealizowanych, jak i będących w trakcie realizacji, czy też w bliższych lub dalszych planach. Chętnie dzieliliście się Państwo swoimi opiniami i oczekiwaniami. Podczas zebrań wiejskich starałem się przybliżyć Państwu sytuację budżetową Gminy Dopiewo, odnosząc się do danych z 2019 i 2020 r. Przedstawiłem strategiczne inwestycje takie jak, kolejny etap budowy magistrali wodociągowej, zaopatrującej w wodę mieszkańców naszej Gminy, prowadzoną rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dopiewie, zakończoną budowę schroniska dla zwierząt, czy realizację kolejnych inwestycji w bazę oświatową, w tym: drugą rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce i rozbudowę Przedszkola „Mądra Sowa” w Konarzewie.

Często poruszanym tematem podczas tych spotkań była gospodarka odpadami, zarówno w kontekście nieprawidłowo realizowanej usługi wywozowej, jak i znaczącego wzrostu stawek za odbiór odpadów, nieadekwatnego do jakości świadczonych usług. Zebrania wiejskie są okazją do tego, by zdiagnozować potrzeby lokalnej społeczności. Część z nich została już zrealizowana, a na te które wymagają dużego nakładu finansowego przyjdzie jeszcze poczekać. Pomimo tego, że frekwencję należy zaliczyć do umiarkowanych, postrzegam ją jako wyraz aprobaty i zrozumienia dla dotychczasowej działalności całego samorządu Gminy Dopiewo.

Ostatnie dni przyniosły nam wszystkim, nie tylko w Gminie Dopiewo nową i dynamicznie zmieniającą się sytuację. Zagrożenie epidemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 stało się w Polsce bardziej realne niż kiedykolwiek. Na moment przygotowania tego artykułu podejmowane są działania zapobiegające rozprzestrzeniania się wirusa poprzez władze wszystkich szczebli, a także wyspecjalizowane służby. W obliczu zagrożenia stanowimy jedność. Mam nadzieję, że wysiłki podejmowane przez władze państwowe i samorządowe, a także wyspecjalizowane służby, zapobiegną rozprzestrzenianiu się koronawirusa w naszym kraju, regionie i Gminie.

Trudne czasy wymagają odpowiedzialności każdego z nas, dlatego apeluję o stosowanie się do wszystkich zaleceń, mając na uwadze, że ich celem jest nasze bezpieczeństwo. Unikajmy zgromadzeń i skupisk ludzkich, przesadnie dbajmy o higienę i nie lekceważmy jakichkolwiek objawów choroby, w trosce o zdrowie i życie swoje i innych ludzi, zachowując zdrowy rozsądek.

Życzę Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. Miejmy nadzieję, że sytuacja, związana z zagrożeniem, do tego czasu będzie opanowana, pozwalając wszystkim w pełni cieszyć się zdrowiem i świąteczną, wiosenną atmosferą.

Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo

Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała